Fresenius Medical Care ČR

PŘEHLEDY PRODEJŮ LÉČIV PRO ČESKO

Fresenius Medical Care je přední světový poskytovatel produktů a služeb pro lidi s chronickým selháním ledvin. Asi 3 miliony pacientů s tímto onemocněním na celém světě pravidelně podstupují dialýzu. FMC pečuje o více než 308 000 pacientů v jejich síti více než 3 600 dialyzačních klinik. FMC současně provozuje 37 výrobních závodů ve všech kontinentech, kde poskytuje dialyzační přístroje, dialyzátory a další související jednorázové výrobky.

Sator IT Consulting provedl optimalizaci obchodních procesů. Cílem bylo propojit moduly nemocničního informačního systému (HIS), interního modulu SAP HR a vládních fakturačních portálů. Cílem bylo sdílet informace mezi všemi moduly a doručit je kontrolní zprávy a reporty vedení. Dnes Sator IT Consulting odpovídá za všechna lékařská rozhraní klienta:

  • Rozhraní laboratorních dat – data krevních testů pacientů
  • Vládní fakturační údaje – faktury pojišťovnám se vytvářejí automaticky z lékařských údajů Fresenius. Takto účtovaný výnos celkově přesahuje 100 000 000 EUR ročně.
  • eRecept – synchronizace farmakologických předpisů pacientů s vládní databází.